- Stars & Cars

Auto Rally

Wat is de Stars & Cars Rally?

De Stars & Cars Rally is al jaren de coolste rally met na afloop het mooiste rallyfeest van Nederland! De rally wordt georganiseerd door leden van Vereniging het Verschil om geld in te zamelen voor het goede doel.
Met de 7e Stars & Cars Rally op 16 september 2017 zal geld ingezameld worden voor het Leontien Huis. Met de zes voorgaande rally’s is al ruim €700.000 opgehaald voor: Stichting ALS, Metakids, Ster Kinderkampen, Bart de Graaff Foundation en het Dushihuis. Ook dit jaar doen we weer ons best een zo groot mogelijk bedrag voor het Leontienhuis op te halen.

Autorally voor iedereen!
De rally is geschikt voor ervaren en onervaren rally rijders en zelfs voor mensen, die alleen een gezellige en mooie autotocht willen maken. De rally wordt gereden op de openbare weg volgens de normale verkeersregels. Deelgenomen kan worden met iedere auto, jong, klassiek, klein, groot, snel, langzaam, de auto’s van alle ‘Stars’ zijn welkom.

Thema Stars & Cars
Het bijzondere aan de Stars & Cars Rally is, dat alle deelnemers aan de start verschijnen als ‘Stars' met hun ‘Cars'. In het verleden deden o.a. al mee: James Bond, De Tokkies, Marilyn Monroe & John F. Kennedy, Darth Vader, Captain Jack Sparrow, Zwarte & Witte Piet, Vak-S’ers en F-side Hooligans, Occupy demonstranten enz. enz.  Ook dit jaar heeft zich weer een bont gezelschap aangemeld, zie de pagina ‘Equipes’.

Route
De Stars & Cars Rally wordt uitgezet door de mooiste delen van Nederland, langs schilderachtige dorpjes en door prachtige natuur. De route is vooraf geheim en ook de lunch- en eindlocatie blijven tot het laatste moment een mysterie.

Routeboek
De deelnemers krijgen bij de incheck voor de rally diverse rallymaterialen, waaronder het Routeboek. Hierin staat beschreven welke route de equipes moeten rijden. Het Routeboek bevat voorin een duidelijke uitleg en wordt voor de rally toegelicht tijdens de ‘Rijdersbriefing’.

Competitie
Om aan te tonen dat de deelnemers de juiste weg hebben gereden, moeten zij onderweg letters noteren en stempels zetten op hun Controlekaart. De letters en stempels staan langs de weg en zijn duidelijk zichtbaar. Daarnaast moeten 6 foto's van situaties onderweg, in de juiste volgorde van passeren op de Controlekaart genoteerd worden. Op deze wijze wordt gecontroleerd of de equipes de juiste route hebben gereden.

Klassen
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de volgende klassen:
 • Recreatie Klasse, geen competitie en gekenmerkt door een eenvoudig Routeboek;
 • Tour Klasse, met competitie, voor beginners en minder ervaren rijders;
 • Sport Klasse: met competitie, voor ervaren rally rijders; 

Het verschil tussen de klassen zit in de moeilijkheidsgraad van de Routeboeken. Het Routeboek van de Recreatie Klasse is eenvoudig en bevat veel toelichtingen. Dat van de Tour Klasse is wat speelser en bevat minder toelichtingen. Het Routeboek van de Sport Klasse is lekker uitdagend en bevat uitsluitend noodzakelijke aanwijzingen.

Prijzen
Naast eeuwige roem zijn er prachtige prijzen voor de best presterende equipes. 

Na de borrel zullen bij de prijsuitreiking de volgende prijzen worden uitgereikt:

 • Algemeen Klassement (combinatie Sport/Tour), nummer 1: HOOFDPRIJS
 • Sport Klassement, nummers 1, 2, 3
 • Tour Klassement, nummers 1, 2, 3
 • Concours d'Elegance
 • Equipe "Best Dressed"
 • Mr. Bean Trofee


Voorbereiding

Voor de rally is voorbereiding niet vereist, maar wel handig. De rally auto dient wel aan een paar eisen te voldoen. 
Zie hiervoor de pagina ‘Voorbereiding’.

Aankomst
Alle deelnemers worden op zaterdag 16 september 2017 rond 08:30 uur verwacht bij de startlocatie.

Adres startlocatie
Van der Valk Hotel Zwolle
Nieuweleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle
Tel +31 (0)38 800 0800

Parkeren
Bij aankomst op de startlocatie op vrijdag of zaterdagochtend dient de toegestuurde Parkeerkaart op het dash-board van de auto te liggen, zodat de Marshalls parkeeraanwijzingen kunnen geven. De rallyauto dient in het parkeervak behorend bij het Startnummer geparkeerd te worden. Bij aankomst op vrijdagavond dienen de auto's op het speciaal voor de Stars & Cars Rally gereserveerde gedeelte van de parkeerplaats geparkeerd te worden.

Inchecken
Van de equipes wordt verwacht dat zij tussen 08:30 uur en 09:15 uur inchecken bij de incheckbalie in het hotel. Tegen overlegging van hun Startbewijs, inclusief een door alle equipeleden voor akkoord ondertekende Vrijwaringsverklaring en Gedragsregels, ontvangt de equipe een envelop met daarin o.a.:
 • Persoonlijke Rally Key Card (voor rally en toegang hotelkamer, indien geboekt) 
 • Routeboek
 • Controlekaart
 • Fotokaart
 • Pen
 • Rallyschilden met 8 tie wraps
 • Startnummer deurstickers
 • Voorraamsticker
 • Poloshirt
 • Cap

De rallyschilden dienen vóór de start op voor- en achterzijde van de auto te zijn bevestigd om herkenbaar te zijn voor de Marshalls. Hiervoor ontvangen de equipes tie wraps. De deurstickers zijn gemaakt van speciaal stickermateriaal voor race- en rallyauto's, dat na afloop gemakkelijk verwijderd kan worden. De deurstickers dienen aangebracht te worden op de voordeuren van de auto en de voorraamsticker op de bovenzijde van het raam. Op de parkeerplaats bij de start zijn de Marshalls aanwezig die kunnen assisteren bij het bevestigen van rallyschilden en stickers. 

Rijdersbriefing
Op de ochtend voor de rally vindt een verplichte rijdersbriefing voor alle equipes plaats. Tijdens deze briefing zullen zaken als Routeboek, navigatie methoden, competitie en startprocedure worden toegelicht. Tevens zal getoond worden hoe Controleposten, Letterborden, Onbemande Stempelposten en eventuele omleidingsborden te herkennen zijn.

Start
De start van de ochtendroute begint om 10:00 uur en verloopt op de volgorde van startnummer. Iedere 30 seconden start één equipe. Equipe 001 start om 10:00:00, equipe 002 om 10:00:30 enzovoort. Equipes dienen 10 minuten voor hun starttijd opgesteld te staan voor de start. 

Breakdown Service
Voor onfortuinlijke deelnemers met autoproblemen is tijdens de rally een Breakdown Service aanwezig. In geval van problemen kan het Breakdown Service nummer gebeld worden, dat voorin het Routeboek staat. 

Geheime lunch en finishlocaties
Er wordt geluncht en gefinisht op geheime locaties. Bij finish worden de Controlekaarten door de Marshalls ingenomen voor de berekening van de einduitslag.

Bewaakte parkeerplaats eindlocatie
Bij de finishlocatie worden de auto's te geparkeerd op een afgesloten parkeerterrein. Op dit parkeerterrein zal tot zondagochtend 12:00 uur bewaking aanwezig zijn. Het parkeerterrein dient om 12:00 uur leeg te zijn. 

Bagageservice
Voor de gasten van het hotel op de eindlocatie is een bagageservice. Bagage kan bij de start worden afgegeven, waarna deze naar de hotelkamer wordt gebracht. Alle bagage dient voorzien te zijn van bagage labels met voor- en achternaam van de deelnemer + het hotelkamer nummer (dus niet het Equipenummer!) dat op de persoonlijke Rally Key Card staat vermeld. Bagage labels zitten in de enveloppe met rallybescheiden. Voordeel van de bagageservice is dat deelnemers na afloop van het feest hun bagage niet vergeten mee te nemen naar het hotel. 

Hotel eindlocatie
Voor degenen die een hotelkamer gereserveerd hebben bij de eindlocatie is inchecken in het hotel op zaterdag niet nodig. Toegang tot de hotelkamer wordt verkregen met de persoonlijke Rally Key Card. Het kamernummer staat op de Rally Key Card vermeld.

Wij maken gebruik van cookies.